• Dodano przez [name] dnia 22.06.2022 - 10:04
  Opis materiału:

  Zadania - amortyzacja środków trwałych - ROZWIĄZANIE

  • Dodano przez [name] dnia 21.06.2022 - 11:48
  Opis materiału:

  książka organizacja zarządcza

  • Dodano przez [name] dnia 17.06.2022 - 23:27
  Opis materiału:

  Kuźmar prezentacja z zajęć

  • Dodano przez [name] dnia 16.06.2022 - 18:29
  Opis materiału:

  Zadania z obliczania wartości akcji

  • Dodano przez [name] dnia 15.06.2022 - 17:31
  Opis materiału:

  dwa pytania na oral test

  • Dodano przez [name] dnia 15.06.2022 - 17:29
  Opis materiału:

  książka business partner b1 pdf

  • Dodano przez [name] dnia 14.06.2022 - 20:42
  Opis materiału:

  Testy na zaliczenie ekonomii międzynarodowej rok 2022

  • Dodano przez [name] dnia 14.06.2022 - 15:06
  Opis materiału:

  przykładowe pytania

  • Dodano przez [name] dnia 14.06.2022 - 15:05
  Opis materiału:

  prezentacje z wykładów

  • Dodano przez [name] dnia 12.06.2022 - 18:09
  Opis materiału:

  Praca o "Perspectives"

  • Dodano przez [name] dnia 10.06.2022 - 21:43
  Opis materiału:

  jst

  • Dodano przez [name] dnia 09.06.2022 - 22:01
  Opis materiału:

  egzamin jst uep

  • Dodano przez [name] dnia 07.06.2022 - 20:38
  Opis materiału:

  Zadanie domowe z ryzykiem walutowym.

  • Dodano przez [name] dnia 07.06.2022 - 20:36
  Opis materiału:

  Zadanie domowe z ryzyka stóp procentowych.

  • Dodano przez [name] dnia 07.06.2022 - 13:49
  Opis materiału:

  Notatki 3 rok

  • Dodano przez [name] dnia 03.06.2022 - 13:36
  Opis materiału:

  sklejone prezentacje z wykładów

  • Dodano przez [name] dnia 03.06.2022 - 13:27
  Opis materiału:

  Inwestowanie na rynku papierów wartościowych, prezentacje z wykładów

  • Dodano przez [name] dnia 03.06.2022 - 13:24
  Opis materiału:

  Wszystkie prezentacje z wykładów

  • Dodano przez [name] dnia 02.06.2022 - 17:58
  Opis materiału:

  notatki prawo pracy

  • Dodano przez [name] dnia 02.06.2022 - 17:57
  Opis materiału:

  Notatki

  • Dodano przez [name] dnia 02.06.2022 - 13:36
  Opis materiału:

  ryzyko rynkowe zdania

  • Dodano przez [name] dnia 31.05.2022 - 17:34
  Opis materiału:

  swsw

  • Dodano przez [name] dnia 31.05.2022 - 15:09
  Opis materiału:

  książka z nadzoru

  • Dodano przez [name] dnia 29.05.2022 - 21:03
  Opis materiału:

  Arkusze obliczeniowe z wyliczonymi wskaźnikami Dynamiki i Struktury wraz z interpretacjami wyników

  • Dodano przez [name] dnia 29.05.2022 - 20:23
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez [name] dnia 24.05.2022 - 17:13
  Opis materiału:

  zadanie domowe

  • Dodano przez [name] dnia 24.05.2022 - 12:01
  Opis materiału:

  Są tutaj dwa zaliczenia bieżące z Finansów Publicznych u Tomasza Bojkowskiego

  • Dodano przez [name] dnia 21.05.2022 - 11:09
  Opis materiału:

  zadania ćw 1 i 2

  • Dodano przez [name] dnia 18.05.2022 - 18:02
  Opis materiału:

  zadanie domowe

  • Dodano przez [name] dnia 18.05.2022 - 10:48
  Opis materiału:

  przykładowe pytania

  • Dodano przez [name] dnia 15.05.2022 - 19:21
  Opis materiału:

  notatki do egzaminu Pielichaty

  • Dodano przez [name] dnia 15.05.2022 - 19:17
  Opis materiału:

  egzamin u dr Łuczyszyna

  • Dodano przez [name] dnia 13.05.2022 - 20:36
  Opis materiału:

  Ocena efektywności działalności banku-zad.3 i 4

  • Dodano przez [name] dnia 28.04.2022 - 09:03
  Opis materiału:

  tłumaczenie wykładu CZ.2

  • Dodano przez [name] dnia 28.04.2022 - 09:00
  Opis materiału:

  Tłumaczenie wykładu CZ.1

  • Dodano przez [name] dnia 23.04.2022 - 15:29
  Opis materiału:

  Brak

  • Dodano przez [name] dnia 23.04.2022 - 15:22
  Opis materiału:

  Finans publiczne

  • Dodano przez [name] dnia 12.04.2022 - 16:06
  Opis materiału:

  notatki z wykładu

  • Dodano przez [name] dnia 07.04.2022 - 15:34
  Opis materiału:

  zadanie domowe 1

  • Dodano przez [name] dnia 07.04.2022 - 15:33
  Opis materiału:

  zadania z ćw2 rozwiązane

  • Dodano przez [name] dnia 07.04.2022 - 15:28
  Opis materiału:

  zadania rozwiązane 1 ćw

  • Dodano przez [name] dnia 05.04.2022 - 17:14
  Opis materiału:

  teoria ćw 2

  • Dodano przez [name] dnia 04.04.2022 - 20:03
  Opis materiału:

  Zadanie domowe z płynności banku oraz notatka z metod zarządzania płynnością.

  • Dodano przez [name] dnia 31.03.2022 - 17:17
  Opis materiału:

  teoria zajęcia 2

  • Dodano przez [name] dnia 31.03.2022 - 17:17
  Opis materiału:

  teoria zajęcia 1

  • Dodano przez [name] dnia 31.03.2022 - 17:16
  Opis materiału:

  zadania rozwiązane zajęcia 2

  • Dodano przez [name] dnia 31.03.2022 - 17:15
  Opis materiału:

  zadania rozwiązane zajęcia 1

  • Dodano przez [name] dnia 31.03.2022 - 17:15
  Opis materiału:

  zadanie domowe 2

  • Dodano przez [name] dnia 31.03.2022 - 17:14
  Opis materiału:

  zadanie domowe 1

  • Dodano przez [name] dnia 31.03.2022 - 13:39
  Opis materiału:

  Zadanie domowe nr. 3

Strony