• Dodano przez [name] dnia 10.03.2021 - 12:45
  Opis materiału:

  notatki z wykładu część 2

  • Dodano przez [name] dnia 10.03.2021 - 12:42
  Opis materiału:

  notatki z wykładów część 1

  • Dodano przez [name] dnia 09.03.2021 - 12:59
  Opis materiału:

  prezka

  • Dodano przez [name] dnia 09.03.2021 - 00:19
  Opis materiału:

  majątek obrotowy

  • Dodano przez [name] dnia 07.03.2021 - 14:22
  Opis materiału:

  Zadania. OBLIGACJE

  • Dodano przez [name] dnia 07.03.2021 - 10:45
  Opis materiału:

  Zadanie. Rentowność obligacji.

  • Dodano przez [name] dnia 07.03.2021 - 10:41
  Opis materiału:

  Praca domowa. Zadanie 1 i 7

  • Dodano przez [name] dnia 06.03.2021 - 18:37
  Opis materiału:

  zarządzanie innowacjami notatki

  • Dodano przez [name] dnia 06.03.2021 - 18:28
  Opis materiału:

  ekotechnologie

  • Dodano przez [name] dnia 06.03.2021 - 14:51
  Opis materiału:

  Test quiz z podstaw programowania

  • Dodano przez [name] dnia 04.03.2021 - 12:43
  Opis materiału:

  Gospodarowanie nieruchomościami Bernarciak

  • Dodano przez [name] dnia 04.03.2021 - 11:55
  Opis materiału:

  Zadania, które były na egzaminie i poprawne odpowiedzi, część pytań powtarza się w różnych grupach oraz u stacjonarnych i zoacznych

  • Dodano przez [name] dnia 01.03.2021 - 15:57
  Opis materiału:

  przykładowe pytania na kolokwium z ćwiczeń u Hanny Nowak

  • Dodano przez [name] dnia 01.03.2021 - 15:54
  Opis materiału:

  prezentacje, notatki i przykładowe pytania zebrane w jednym pliku

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:50
  Opis materiału:

  wykład 5

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:50
  Opis materiału:

  wykład 4

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:49
  Opis materiału:

  wykład 3 rozwiazanie przykładów

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:48
  Opis materiału:

  wykład 3

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:48
  Opis materiału:

  wykład 2

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:47
  Opis materiału:

  wykład 1

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:46
  Opis materiału:

  Przychody i koszty ich uzyskania

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:45
  Opis materiału:

  Materiały i towary

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:42
  Opis materiału:

  Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:37
  Opis materiału:

  Aktywa inwestycyjne

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:26
  Opis materiału:

  Rozrachunki

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 16:11
  Opis materiału:

  Wynik finansowy

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:17
  Opis materiału:

  Zadania z egzaminu

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:15
  Opis materiału:

  15. Podatki jako podstawowe instrumenty fiskalne

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:14
  Opis materiału:

  14. Publiczny system finansowy - struktura i składowe

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:13
  Opis materiału:

  13. Efektywność rynków kapitałowych a finanse behawioralne

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:12
  Opis materiału:

  12. Teorie stóp procentowych

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:12
  Opis materiału:

  11. Instrumenty pochodne (derywaty)

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:11
  Opis materiału:

  10. Dywersyfikacja. Ryzyko systematyczne. Model CAPM jako model równowagi na rynku kapitałowym

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:09
  Opis materiału:

  9. Waluty, rynek walutowy, kursy walutowe

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:08
  Opis materiału:

  8. Struktura rynkowego systemu finansowego. Pozabankowe instytucje finansowe

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:07
  Opis materiału:

  7. Struktura rynkowego systemu finansowego. System bankowy. Banki komercyjne

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 15:06
  Opis materiału:

  6. Struktura rynkowego systemu finansowego. System bankowy. Bank centralny

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:32
  Opis materiału:

  5. Rynkowy system finansowy (struktura, funkcjonowanie, nadzór)

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:30
  Opis materiału:

  4. Akcje

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:30
  Opis materiału:

  3. Klasyfikacja instrumentów finansowych. Instrumenty dłużne

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:27
  Opis materiału:

  2. Pieniądz

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:26
  Opis materiału:

  Pieniądz i finanse - podstawowe kategorie

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:23
  Opis materiału:

  Karta wzorów

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:19
  Opis materiału:

  Szyfrowanie

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:18
  Opis materiału:

  Usługi cyfrowe

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:17
  Opis materiału:

  Elektroniczna gospodarka i elektroniczny biznes

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:16
  Opis materiału:

  Charakterystyka ekonomiczna produktu cyfrowego

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:15
  Opis materiału:

  Systemy e-płatności

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:14
  Opis materiału:

  Elektroniczny podpis

  • Dodano przez [name] dnia 28.02.2021 - 14:13
  Opis materiału:

  e-Prywatność

Strony