• Dodano przez 4991aluap dnia 27.04.2018 - 12:40
  Opis materiału:

  powodzonka

  • Dodano przez Asia1989 dnia 26.04.2018 - 20:05
  Opis materiału:

  w załączniku wykresy do zadania na ćwiczenia z nadzoru jakość portfela kredytowego w latach 2013-2017

  • Dodano przez Asia1989 dnia 26.04.2018 - 19:36
  Opis materiału:

  Nadzór mikroostrożnościowy notatki z wykładów

  • Dodano przez Asia1989 dnia 26.04.2018 - 19:14
  Opis materiału:

  Przykładowe wykresy do wykorzystania w prezentacji na ćwiczenia na nadzór mikroostrożnościowy

  • Dodano przez Administrator dnia 25.04.2018 - 23:36
  Opis materiału:

  sdfghjk

  • Dodano przez xmonia94x dnia 25.04.2018 - 22:19
  Opis materiału:

  Quiz 2

  • Dodano przez karodro dnia 25.04.2018 - 21:16
  Opis materiału:

  Ciekawa lektura na język angielski śr-zaawansowany (5 stron)

  • Dodano przez xmonia94x dnia 25.04.2018 - 16:44
  Opis materiału:

  quiz nr 2 :)

  • Dodano przez xmonia94x dnia 25.04.2018 - 16:08
  Opis materiału:

  Quiz 1 bankowość :)

  • Dodano przez karinati95 dnia 25.04.2018 - 12:03
  Opis materiału:

  Plik zawiera odpowiedzi na pytania go egzaminu z gospodarki światowej z dr Maleckim. Pytania sa opracowane wedlug modelu z extranetu

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 22:21
  Opis materiału:

  prezemntacja

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 22:12
  Opis materiału:

  prezentacje

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 21:51
  Opis materiału:

  prezentacje

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 21:29
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez biedra dnia 24.04.2018 - 18:34
  Opis materiału:

  Mniej więcej wygląda ten test ;-) 1. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym to: a. Zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, służacy wykonywaniu działalności gospodarczej lub b. Zorganizowany kompleks majątkowy służący prowadzeniu działalności gospodarczej c. Osobę prowadzoną dział gosp d. Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej 2. Przedsiębiorcą może być: a. Tylko i wyłącznie osoba fizyczna b. Tylko i wyłącznie osoba prawna c. Tylko i wyłącznie ułomna osoba prawna d. żadne 3. Status przedsiębiorcy mają zawsze a. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie b. Przedsiębiorstwa państwowe i spółki akcyjne c. Spółdzielnie i spółki z o. o d. żadne

  • Dodano przez prekognicja dnia 23.04.2018 - 20:37
  Opis materiału:

  Artykuł z angielskiego na 10 stron A4.

  • Dodano przez prekognicja dnia 23.04.2018 - 20:32
  Opis materiału:

  Egzamin testowy 2016/2017

  • Dodano przez misia95 dnia 23.04.2018 - 17:48
  Opis materiału:

  Plik zawiera opracowane pytania do egzaminu Stępień/Sapa

  • Dodano przez misia95 dnia 23.04.2018 - 17:42
  Opis materiału:

  Plik zawiera rozwiązania skryptu MD 284, rozdziały 5-7

  • Dodano przez misia95 dnia 23.04.2018 - 17:28
  Opis materiału:

  Plik zawiera zbiór pytań, które pojawiły sie na egzaminie z PP, w ciągu kilku ostatnich lat.

  • Dodano przez weronika28 dnia 23.04.2018 - 12:37
  Opis materiału:

  Wykład 2

  • Dodano przez Judyta167 dnia 22.04.2018 - 17:42
  Opis materiału:

  Projekt indywidualny: Jakie narzędzia sankcyjne posiada KNF. Ocenione 10/10

  • Dodano przez lipton_xd8 dnia 22.04.2018 - 17:08
  Opis materiału:

  Nie pobierac hjdsijv idvjn iavn jnv jnjn v kidsvndjvnv jdvzdvo jd d fdj fjfjfjfjv n jjavjzkkv zjvznvjjdvn jdjjvndjvndfnfvakndskvnn jjefnjjvajvajvjn jJFBNAVVBV JSABVbiufewbfvbv ewbvuavbajv subajvbnajfjakfk kweoioabfvIVBIDVBuvudvkidvnaioeDVioeildfsvdfsv aergvsfbvbfbr bwrgbvwgbbtrrbhewtyhtyyhythNie pobierac hjdsijv idvjn iavn jnv jnjn v kidsvndjvnv jdvzdvo jd d fdj fjfjfjfjv n jjavjzkkv zjvznvjjdvn jdjjvndjvndfnfvakndskvnn jjefnjjvajvajvjn jJFBNAVVBV JSABVbiufewbfvbv ewbvuavbajv subajvbnajfjakfk kweoioabfvIVBIDVBuvudvkidvnaioeDVioeildfsvdfsv aergvsfbvbfbr bwrgbvwgbbtrrbhewtyhtyyhythNie pobierac hjdsijv idvjn iavn jnv jnjn v kidsvndjvnv jdvzdvo jd d fdj fjfjfjfjv n jjavjzkkv zjvznvjjdvn jdjjvndjvndfnfvakndskvnn jjefnjjvajvajvjn jJFBNAVVBV JSABVbiufewbfvbv ewbvuavbajv subajvbnajfjakfk kweoioabfvIVBIDVBuvudvkidvnaioeDVioeildfsvdfsv aergvsfbvbfbr bwrgbvwgbbtrrbhewtyhtyyhyth

  • Dodano przez lipton_xd8 dnia 22.04.2018 - 17:02
  Opis materiału:

  Nie pobierac hjdsijv idvjn iavn jnv jnjn v kidsvndjvnv jdvzdvo jd d fdj fjfjfjfjv n jjavjzkkv zjvznvjjdvn jdjjvndjvndfnfvakndskvnn jjefnjjvajvajvjn jJFBNAVVBV JSABVbiufewbfvbv ewbvuavbajv subajvbnajfjakfk kweoioabNie pobierac hjdsijv idvjn iavn jnv jnjn v kidsvndjvnv jdvzdvo jd d fdj fjfjfjfjv n jjavjzkkv zjvznvjjdvn jdjjvndjvndfnfvakndskvnn jjefnjjvajvajvjn jJFBNAVVBV JSABVbiufewbfvbv ewbvuavbajv subajvbnajfjakfk kweoioabfvIVBIDVBuvudvkidvnaioeDVioeildfsvdfsv aergvsfbvbfbr bwrgbvwgbbtrrbhewtyhtyyhythfvIVBIDVBuvudvkidvnaioeDVioeildfsvdfsv aergvsfbvbfbr bwrgbvwgbbtrrbhewtyhtyyhyth

  • Dodano przez AdamSindalski dnia 22.04.2018 - 16:05
  Opis materiału:

  w załączniku przesyłam test który się pojawił na zaliczeniu. Poziom A2+, w załączniku przesyłam test który się pojawił na zaliczeniu. Poziom A2+, w załączniku przesyłam test który się pojawił na zaliczeniu. Poziom A2+.

  • Dodano przez ils dnia 21.04.2018 - 18:49
  Opis materiału:

  notatki

  • Dodano przez Bakub dnia 21.04.2018 - 14:44
  Opis materiału:

  X!ddddddddddddddddddddddddddddddxxdxxdxdddcxxxxxdddddxxc

  • Dodano przez kejtt dnia 21.04.2018 - 12:45
  Opis materiału:

  af

  • Dodano przez wiewiora0147 dnia 21.04.2018 - 12:42
  Opis materiału:

  Plik zawiera test z odpowiedziami do wyboru. Test jest już rozwiązany. Pytania się pojawiły podobne

  • Dodano przez Bakub dnia 21.04.2018 - 12:22
  Opis materiału:

  Mialo byc kurwa nielimitowane pobieranie chuj wam w dupe zlotowki za to ju nie zaplace

  • Dodano przez olgaolga dnia 21.04.2018 - 11:26
  Opis materiału:

  MATERIAł WYKłADOWY- WYKłAD 1

  • Dodano przez AdamSindalski dnia 20.04.2018 - 20:41
  Opis materiału:

  kartoteka

  • Dodano przez AdamSindalski dnia 20.04.2018 - 20:26
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez binka002 dnia 20.04.2018 - 18:59
  Opis materiału:

  rozwiązanie zadana zaliczeiowego

  • Dodano przez malami095 dnia 20.04.2018 - 11:48
  Opis materiału:

  Praca zaliczeniowa z przedmiotu Nadzór mikroostrożnościowy i zarządzanie instytucjami rynku finansowego, na temat : Omów cele tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Jakie kategorie brane są pod uwagę przy ich szacowaniu?

  • Dodano przez bd35573 dnia 19.04.2018 - 23:01
  Opis materiału:

  notatki z wykładów postępowanie administracyjne

  • Dodano przez Martyna94 dnia 18.04.2018 - 16:33
  Opis materiału:

  Budowa portfela z 9-letnich obligacji SP i akcji ( test sródsemestralny ) Inwestor Long chce dokonać inwestycji 100 000 zł na 9 lat, przynoszącej co najmniej 6% oczekiwanego zysku rocznie, przy możliwie najmniejszym ryzyku, mierzonym oczekiwanym odchyleniem standardowym portfela od tej stopy zwrotu. Przy tworzeniu portfela ma do dyspozycji 9-letnie zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa o wartości wykupu 1200 zł, sprzedawane w momencie emisji po 843 zł oraz (doskonale podzielne) akcje Spółki Cel S.A., o oczekiwanej stopie zwrotu 10% rocznie i oczekiwanym odchyleniu standardowym 5% od stopy zwrotu w pierwszym roku inwestowania. Zbudować portfel optymalny dla inwestora, złożony z tych dwóch rodzajów aktywów, przynoszący, co najmniej oczekiwaną przez inwestora roczną stopę zwrotu (6%). Określić udziały tych aktywów w inwestowanym kapitale i ich wartości początkowe, a także oczekiwaną wartość przyszłą portfela (po 9 latach) i jego składników oraz ryzyko tego portfela, mierzone oczekiwanym odchyleniem standardowym stóp zwrotu od ich wartości oczekiwanej oraz współczynnikiem zmienności.

  • Dodano przez nedzia dnia 17.04.2018 - 20:58
  Opis materiału:

  przykładowe zagadnienia z podstaw finansów

  • Dodano przez 1994sara dnia 17.04.2018 - 17:05
  Opis materiału:

  Notatki na kolokwium z nadzoru

  • Dodano przez AnittC dnia 17.04.2018 - 16:08
  Opis materiału:

  zagadnienia z wykładów niezbędne na egzamin

  • Dodano przez karolapoz dnia 17.04.2018 - 07:56
  Opis materiału:

  Skany z rewizji

  • Dodano przez czeresnia11 dnia 16.04.2018 - 21:07
  Opis materiału:

  Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja).

  • Dodano przez jicom dnia 16.04.2018 - 20:59
  Opis materiału:

  Materiał zawiera dokumentacje programu typu ERP Comarch Optima. Plik PDF zawiera dokumentacje techniczną związaną z działu Handel. Znajdziemy tam wszystki informacje potrzebne do nauczenia się pracy z tym działem oprogramowania oraz dużo wiedzy teoretycznej na ten temat.

  • Dodano przez Sati dnia 16.04.2018 - 20:10
  Opis materiału:

  zestaw testów od dr Jończaka

  • Dodano przez radek77 dnia 16.04.2018 - 19:52
  Opis materiału:

  Notatki z niemieckiego poziom a1+

  • Dodano przez wsbnauka dnia 16.04.2018 - 19:44
  Opis materiału:

  - - - - Mikroekonomia wsb poznań Quiz z makroekonomakroekonomia :) Polecam. Przydatne pytania. Powtarzają się. Quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz [b]:oserce[/b]

  • Dodano przez wsbnauka dnia 16.04.2018 - 19:21
  Opis materiału:

  [url][/url][center][gg][gg][bcolor=#ff3300]:o[/bcolor][/gg][/gg][/center]Materiał zawiera pytania z quizu z mikroekonomi. ;)[color=#ff3399][mail][mail][/mail][/mail][/color] Polecamy polecam Pytania do testu na moodle. Przydatne. Opracowane pytania:-)serce[img][/img][mp3][/mp3]brawo

  • Dodano przez jnm dnia 16.04.2018 - 18:51
  Opis materiału:

  Podaj definicję logistyki. Jest to proces planowania oraz kontroli działań mających na celu opłacalny ekonomicznie przepływ i magazynowanie surowców, zapasów, wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji począwszy od miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji, w celu zaspokojenia potrzeb klienta. 2. Wymień fazy rozwoju logistyki. • Faza I – definiowanie logistyki, zastosowanie podejścia systemowego, rozbudowa teorii analizy kosztów całkowitych – lata 60-te XX w. • Faza II – rozwój logistyki, jako koncepcji zarządzania, łącznika pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw – lata 70-te XX w. • Faza III – koncepcja zintegrowanej logistyki w skali przedsiębiorstwa i ponad nim, łańcuchy logistyczne, orientacja przepływowa – lata 80-te XX w. • Faza IV – koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw, logistyka, jako czynnik konkurencji, znaczenie informacji i komunikacji, rozwój rynku usług logistycznych – lata 90-te XX w. • Faza V – zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, włączenie klienta do łańcuchów dostaw, doskonalenie obsługi klienta, wzrost świadomości ekologicznej – od połowy lat 90-tycg XX w. • Faza VI – koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw, rozwój globalnych łańcuchów dostaw, wykorzystanie internetu – XXI w. 3. Przedstaw koncepcję punktu rozdziału. Punkt rozdziału - jest to miejsce składowania głównych zapasów w przepływie strumieni towarów. Punkt ten oddziela obszary zapotrzebowania niezależnego i zależnego w strumieniu przepływów danego materiału. Koncepcja punktu rozdzielającego wynikła z chęci obniżenia całkowitego poziomu zapasów w łańcuchu dostaw. 4. Jaka jest różnica pomiędzy popytem zależnym i niezależnym? Popyt zależny może wynikać z zapotrzebowania na wyroby wyższej złożoności. Popyt niezależny powstaje na rynku. 5. Podaj przykłady lokalizacji punktu rozdziału dla konkretnych produktów. • Produkty codziennego użytku (spożywcze, kosmetyczne) położenie pierwsze, towary blisko rynku • Towary drogie, luksusowe np. samochody położenie 3 lub 4, duża możliwość ingerencji klienta w produkt finalny.

  • Dodano przez bd35573 dnia 15.04.2018 - 19:22
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez bd35573 dnia 15.04.2018 - 19:01
  Opis materiału:

  Notatki z prawa gospodarczego - kontrola działalności gospodarczej

Strony