Zakładki podstawowe

Tytuł: Finanse usług społecznych - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Administracja publiczna - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Makroekonomia - Agnieszka Poczta-Wajda - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Makroekonomia - Agnieszka Poczta-Wajda - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Makroekonomia - Agnieszka Poczta-Wajda - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Makroekonomia - Agnieszka Poczta-Wajda - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Makroekonomia - Agnieszka Poczta-Wajda - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Prawo cywilne i handlowe - Marek Janczyk - Prezentacje

Tytuł: Doktryny ekonomiczne i ich rozwój - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Standardy sprawozdawczości finansowej - Waliszewski Krzysztof - Prezentacje

Tytuł: Angielski - Agnieszka Krzemińska - Literatura

Tytuł: Analiza fundamentalna podmiotu gospodarczego - Adam wójtowicz - Ściąga

Tytuł: Algebra - Agnieszka Krzemińska - Literatura

Tytuł: Administracja publiczna - Agata Krysińska - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Agnieszka Kułaczkowska - Literatura

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Metody prognozowania - # brak danych # - Literatura

Tytuł: Finanse przedsiębiorstwa - Adamczak Marek - Prezentacje

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Test

Tytuł: Podatki - Kluzek M. - Notatki

Tytuł: Standardy sprawozdawczości finansowej - Waliszewski - Notatki

Tytuł: Mikroekonomia - J. Gazda - Notatki

Tytuł: Mikroekonomia - J. Gazda - Notatki

Tytuł: Rachunkowość finansowa - Ewa Różańska - Prezentacje

Tytuł: Portfel inwestycyjny - Tomasz Kwiatek - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Bezpieczeństwo i higiena pracy - # brak danych # - Test

Tytuł: Bezpieczeństwo i higiena pracy - # brak danych # - Test

Tytuł: Gospodarka światowa - # brak danych # - Test

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Strategie marketingowe - Nowaczyk Grażyna - Prezentacje

Tytuł: Strategie marketingowe - Nowaczyk Grażyna - Prezentacje

Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi - # brak danych # - Test

Tytuł: Algebra liniowa - Adam Pawełczak - Notatki

Tytuł: Finanse międzynarodowe - Wanda Nowara - Test

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem - dr Bartosz Kabaciński - Praca zaliczeniowa

Tytuł: analiza ekonomiczo-finansowa - Tylisz Tomasz - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Bankowość - Maria Golec - Prezentacje

Tytuł: Bankowość - Maria Golec - Prezentacje

Tytuł: Bankowość - Maria Golec - Prezentacje

Tytuł: Zarządzanie płynnością finansową - Józefa Gryko - Egzamin

Tytuł: Nadzór mikroostrożnościowy i zarządzanie instytucjami finansowymi - Kluska - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Rachunkowość zarządcza - Agnieszka Kałużna-Piechocka - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Rynki finansowe - Bogna Janik - Prezentacje

Tytuł: Agata Strzelczyk - Agnieszka Pawlak - Wolanin - Egzamin

Tytuł: Finanse przedsiębiorstw - Jarosław Kubiak - Notatki

Tytuł: Gospodarka światowa - # brak danych # - Test

Tytuł: # brak danych # - Jarosław Kubiak - Test

Tytuł: Angielski - Agnieszka Krzemińska - Notatki

Strony