Zakładki podstawowe

Tytuł: Rachunek kosztów - Masztalerz Marek - Egzamin

Tytuł: Angielski - Cieślak Małgorzata - Test

Tytuł: Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej - Gołębiewska Monika - Notatki

Tytuł: Analiza finansowa - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Metody oceny zdolności kredytowej - Kluska - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Makroekonomia II - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Zarządzanie - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Finanse publiczne - Jacek Połczyński - Test

Tytuł: Podstawy rachunkowości - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem - Kabaciński Bartosz - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Bankowość - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Rynki finansowe - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Analiza kosztów w zarządzaniu strategicznym - # brak danych # - Literatura

Tytuł: Ekonomia menedżerska - Kalinowski Sławomir - Egzamin

Tytuł: Gospodarka światowa - Małecki Andrzej - Test

Tytuł: Analiza finansowa - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Ekonomiczna analiza decyzyjna - # brak danych # - Notatki

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Gospodarka światowa - Małecki Andrzej - Ściąga

Tytuł: Gospodarka światowa - Małecki Andrzej - Test

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Zastosowanie komputerów w rachunkowości - Fliegner Wojciech - Notatki

Tytuł: Zastosowanie komputerów w rachunkowości - Fliegner Wojciech - Notatki

Tytuł: Gospodarka światowa - Andrzej Małecki - Prezentacje

Tytuł: Gospodarka światowa - Andrzej Małecki - Prezentacje

Tytuł: Międzynarodowe negocjacje biznesowe - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Kierowanie Zespołem - Staś Lena - Prezentacje

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Zarządzanie strategiczne - Agnieszka Grzelczak - Prezentacje

Tytuł: Koncepcje zarządzania - Agnieszka Ruta - Prezentacje

Tytuł: Koncepcje zarządzania - Agnieszka Ruta - Prezentacje

Tytuł: Koncepcje zarządzania - Agnieszka Ruta - Prezentacje

Tytuł: Zarządzanie strategiczne - Agnieszka Grzelczak - Prezentacje

Tytuł: Nadzór finansowy - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Biznes plan małego przedsiębiorstwa - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Biznes plan małego przedsiębiorstwa - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Biznes plan małego przedsiębiorstwa - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Biznes plan małego przedsiębiorstwa - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Biznes plan małego przedsiębiorstwa - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Rachunkowość i sprawozdawczość budzetowa - Kowalczyk Magdalena - Notatki

Tytuł: prawo cywilne i hadlowe - Marek Janczyk - Notatki

Tytuł: Doktryny ekonomiczne i ich rozwój - Ratajczak M - Prezentacje

Tytuł: Podstawy organizacji podmiotów gospodarczych - kilku wykładowców - Prezentacje

Tytuł: Rynki finansowe - Berentowicz - Sobczak Grażyna - Notatki

Strony