7 posts / 0 nowych
Ostatni wpis
Egzamin z Rachunkowości dr. Chrobok

Czy ktoś posiada pytania na egzamin od dr. Chroboka?

j

jj

hhh

hjjjj

jkjkk

niestety nie