4 wpisów / 0 nowych
Ostatni wpis
Inżynieria systemów i analiza systemowa

Witam , mam pytanie odnośnie tego przedmiotu u Dr. Kobrynia. czy ma ktoś opracowane zagadnienia te które obowiązują na egzaminie ?(czyli te poniżej):

Zadanie 1
Wykorzystując doświadczenie scharakteryzuj pojęcie „system” i podaj 10 przykładów.
Zadanie 2
Wykorzystując doświadczenie wymień elementy systemu i otoczenia komunikacji miejskiej
Zadanie 3
Wykorzystując doświadczenie wymień własności - elementy szczególne systemu komunikacji miejskiej.

WYKłAD 2
Zadanie 1
Wykorzystując doświadczenie narysuj schemat cyklu życia wybranego rzeczywistego systemu wraz z ideą tech-metabolizmu.
Zadanie 2
Dokonaj analizy systemowej procesu Twojego dojazdu do WSB (w punktach). Następnie z wykorzystaniem idei syntezy systemowej scharakteryzuj warianty:
- najszybszy,
- najtańszy,
- najbardziej ekologiczny,
- najbardziej niezawodny,
- najbezpieczniejszy,
- najmniej prawdopodobny.
Zadanie 3.
Napisz 2 pytania testowe w formie Quizu, po jednym z każdego zrealizowanego dotychczas tematu. Każde z pytań powinno zawierać 4 odpowiedzi, ale TYLKO jedna ma być prawidłowa.

Zadanie 4: Wykorzystując Internet narysuj w formie grafiki dwa przykłady
uwarunkowania system-otoczenie rzeczywistych systemów inżynierskich, zanotuj adresy stron Internetowych.
Zadanie 5: Wykorzystując Internet scharakteryzuj dwa praktyczne przykłady cyklu
Zadanie 6 Wykonaj mapę myśli wytycznych projektu dowolnego rzeczywistego przedsięwzięcia
Zadanie 7 Napisz 4 pytania testowe w formie Quizu, po jednym z każdego zrealizowanego dotychczas tematu. Każde z pytań powinno zawierać 4 odpowiedzi, ale TYLKO jedna ma być prawidłowa.

WYKłAD 3
Zadanie 1
Wykorzystując doświadczenie scharakteryzuj możliwości oceny jakości produkcji.
Zadanie 2 Stwórz 3 modele systemu wybranego połączenia komunikacji miejskiej (opisowy, graficzny i matematyczny).

WYKłAD 4
Zadanie 1
Wykorzystując doświadczenie scharakteryzuj możliwości i narzędzia innowacji wybranego systemu inżynierskiego.
Zadanie 2
Dokonaj hierarchii kryteriów optymalizacji wraz z krótką ich charakterystyką dla przykładów z poprzedniego zadania

Zadanie 3
Wykonaj mapę myśli wytycznych projektu dowolnego rzeczywistego przedsięwzięcia
Zadanie 4
Napisz 4 pytania testowe w formie Quizu, po jednym z każdego zrealizowanego dotychczas tematu. Każde z pytań powinno zawierać 4 odpowiedzi, ale TYLKO jedna ma być prawidłowa.

Zadanie 5: Wykorzystując Internet scharakteryzuj dwa praktyczne przykłady innowacji systemów inżynierskich, zanotuj adres stron Internetowych.
Zadanie 6: Wykorzystując Internet scharakteryzuj dwa praktyczne przykłady optymalizacji systemów inżynierskich, zanotuj adresy stron Internetowych.
Zadanie 7: Wykorzystując Internet scharakteryzuj jeden praktyczny przykład wykorzystania sztucznych sieci neuronowych, zanotuj adresy stron Internetowych.
Zadanie 8: Wykorzystując Internet scharakteryzuj po dwa praktyczne przykłady rzeczywistości wirtualnej i sztucznej inteligencji, zanotuj adresy stron Internetowych

WYKłAD 5
Zadanie 1
Wykorzystując doświadczenie scharakteryzuj możliwości i narzędzia innowacji wybranego systemu inżynierskiego
Zadanie 2
Dokonaj hierarchii kryteriów optymalizacji wraz z krótką ich charakterystyką dla przykładów z poprzedniego zadania.

Witaj.

Udało Ci się coś wtedy zdobyć? Masz może opracowanie do tego?

Pozdrawiam

Czy komuś udało się opracować?

halo?