1 wpis / 0 nowych
Opinia na temat promotor prof. Ciak

Napiszcie proszę opinie na temat prof. Ciak jako promotora pracy magisterskiej.