Zakładki podstawowe

Tytuł: Język angielski - Anna Mucha - Literatura

Tytuł: Zarządzanie strategiczne - Młody Michał - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Nauki społeczne - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Nauki społeczne - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Nauki społeczne - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Prawo handlowe - Kalina - Nowaczyk Monika - Test

Tytuł: Prawo handlowe - Kalina - Nowaczyk Monika - Notatki

Tytuł: Podstawy finansów - Bojkowski Tomasz - Notatki

Tytuł: Strategie marketingowe - Grazyna Nowaczyk - Egzamin

Tytuł: Angielski - nie pamietam - Test

Tytuł: Gospodarka przestrzenna - Arnold Bernaciak - Prezentacje

Tytuł: Statystyka opisowa - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Analiza kosztów w zarządzaniu strategicznym - Adamczak Marek - Notatki

Tytuł: Analiza fundamentalna podmiotu gospodarczego - Agata Krysińska - Notatki

Tytuł: Rachunkowość finansowa - # brak danych # - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Agnieszka Grzelczak - Literatura

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - rajewski - Praca zaliczeniowa

Tytuł: prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - rajewski - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Portfel inwestycyjny - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Finanse przedsiębiorstw - Jarosław Kubiak - Test

Tytuł: System finansowy - Jacek Połczyński - Test

Tytuł: System finansowy - Jacek Połczyński - Test

Tytuł: Prawne regulacje księgowości - # brak danych # - Test

Tytuł: Rynki finansowe - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Podatki dochodowe - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Portfel inwestycyjny - Adamczewski Piotr - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Rozliczanie świadczeń pracowniczych - # brak danych # - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Rozliczanie świadczeń pracowniczych - # brak danych # - Praca zaliczeniowa

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Test

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Test

Tytuł: Finanse przedsiębiorstw - Kubiak Jarosław - Test

Tytuł: Administracja Rolnictwa - Adam Majchrzak - Literatura

Tytuł: Analiza finansowa - Agnieszka Kałużna-Piechocka - Notatki

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem - Kabaciński Bartosz - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Gospodarka światowa - Małecki Andrzej - Notatki

Tytuł: Metody prognozowania - Skikiewicz - Prezentacje

Tytuł: Metody prognozowania - Skikiewicz - Literatura

Tytuł: Metody prognozowania - Skikiewicz - Notatki

Tytuł: Rachunkowość budżetowa - # brak danych # - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Analiza systemów informacyjnych - agnieszka kukułka - Notatki

Tytuł: Angielski - Agnieszka Krzemińska - Prezentacje

Tytuł: Analiza ekonomiczna - Adam Majchrzak - Literatura

Tytuł: Gospodarka światowa - Andrzej Małęcki - Test

Tytuł: Bankowość - Anna Warchlewska - Egzamin

Tytuł: Gospodarka światowa - # brak danych # - Test

Tytuł: Gospodarka światowa - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Gospodarka światowa - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Zaawansowana rachunkowość finansowa - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Podatki - Połczyński J - Prezentacje

Strony