Zakładki podstawowe

Tytuł: Gospodarka finansowa banków - Malecka Kamila - Egzamin

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Maciej Banasik - Egzamin

Tytuł: Systemy informatyczne w rachunkowości - # brak danych # - Literatura

Tytuł: Administracja Rolnictwa - Agnieszka Krzemińska - Egzamin

Tytuł: Język angielski - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Język angielski - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Język angielski - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Zarządzanie - # brak danych # - Test

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem - Mizerka Jacek - Egzamin

Tytuł: Audyt - Zyznarska-Dworczak Beata - Notatki

Tytuł: Biznes plan małego przedsiębiorstwa - Adam Baszyński - Notatki

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Finanse - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Logistyka - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Prawoznawstwo - # brak danych # - Notatki

Tytuł: System finansowy - # brak danych # - Test

Tytuł: Rachunkowość finansowa - Karolina Kita - Egzamin

Tytuł: Informatyka w zarządzaniu - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Statystyka z elementami wnioskowania - katarzyna maruszewska - Test

Tytuł: Nauka o organizacji - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Nauka o organizacji - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Nauka o organizacji - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Nauka o organizacji - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Nauka o organizacji - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Nauka o organizacji - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Historia myśli organizacyjnej - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Historia myśli organizacyjnej - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Historia myśli organizacyjnej - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Historia myśli organizacyjnej - Kraśniak Janusz - Prezentacje

Tytuł: Rachunkowość finansowa - # brak danych # - Test

Tytuł: Prawo ubezpieczeniowe - # brak danych # - Test

Tytuł: Polityka podatkowa UE - Cieślukowski Maciej - Prezentacje

Tytuł: Podstawy zarządzania - Cyfert Szymon - Notatki

Tytuł: Prawo (ochrona własności intelektualnej) - Janczyk - Notatki

Tytuł: Język angielski - # brak danych # - Notatki

Tytuł: # brak danych # - Oleśków-Szłapka Joanna - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Portfel inwestycyjny - Bartkowiak Marcin - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Finanse publiczne - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Polityka pieniężna - Przybylska - Kapuścińska Wiesława - Egzamin

Tytuł: Etyka gospodarcza - Zboroń Halina - Egzamin

Tytuł: Nadzór mikroostrożnościowy i zarządzanie instytucjami finansowymi - # brak danych # - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Budżetowanie w przedsiębiorstwie - Stanisławski Krzysztof - Test

Tytuł: Arkusz kalkulacyjny - Szafer Piotr - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Finanse publiczne - Krasowska-Walczak Grażyna - Notatki

Tytuł: Gospodarka światowa - Małecki Andrzej - Notatki

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Ekonomiczna analiza decyzyjna - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Algorytmy i Struktury Danych - Agnieszka Krzemińska - Prezentacje

Tytuł: Analiza ekonomiczna - agnieszka kukułka - Ściąga

Strony