6 posts / 0 nowych
Ostatni wpis
Raachunkowoś zarządcza

Potrzebna pomoc za $$$ odnośnie rachunkowości zarządczej - ktoś, coś?

tak jestem

ok

Pisać śmiało

;)

Pisać śmiało